Kauneuskeidas Heidi K. Tietosuojaseloste

25.05.2018

Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 24.05.2018


1 Rekisterinpitäjä Kauneuskeidas Heidi K. Oy  /  Itämerenkatu 8, 00180 Helsinki
2660513-9
0451331631 / posti@kauneuskeidasheidik.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Heidi Mielonen 0451331631


3 Rekisterin nimi Kauneushoitolan asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneuskeidas Heidi K. Oy hoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.


5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikututusta hoitomenetelmiin, annetut hoidot, asiakkaan toiveet hoidon suhteen.


6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta sekä asiakas täyttää asiakastietokortin. Tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta eteenpäin.


8. Tietojen siirto EU.n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriin on pääsy vain Kauneuskeidas Heidi K. Oy:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella joka on suojattu teknisin keinoin, mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin. Salasanat sekä käyttäjätunnukset ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita. Kirjalliseen materiaaliin pääsee vain hoitojen tekoon oikeutetut henkilöt. Aineistoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle sopivimmat ja parhaat hoidot.


Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.


10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneuskeidas Heidi K.:ssa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidynhenkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Asiakasrekisteriä käytetään Kauneuskeidas Heidi K. Oy:n markkinointiin asiakkaille. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Kauneuskeidas Heidi K. Oy ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.